Blanketter

GDPR

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Hur vi på Segersta nya Skola behandlar uppgifter: Behandling av personuppgifter.  Man kan även läsa mer på datainspektionens webbplats

Blanketter att skriva ut:

Ledighetsansökan för elev: Ledighetsansökan
SOS blankett: SOS-blankett
Kontakt blankett: KONTAKTLISTA
Avtal gällande media: Vårdnadshavare samtycke media18
Godkännade vid transport:

Ansökan barnomsorg: ansökan barnomsorg
Ansökan Skola: ansökan skolplacering
Samtyckesblankett: samtycke
Rutiner klagomål: klagomalsrutiner

Planer och övrigt 

Likabehandlingsplan: Likabehandlingsplan

Frånvarotrappan: FRÅNVAROTRAPPAN