Blanketter

GDPR
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Hur vi på Segersta nya Skola behandlar uppgifter: Behandling av personuppgifter.  Man kan även läsa mer på datainspektionens webbplats

Blanketter att skriva ut:
Ansökan elevresa: Ansokan_elevresa_enskild resa
Ansökan skolskjuts: Ansokan skolskjuts 1920
Ansökan barnomsorg: ansökan barnomsorg
Ansökan Skola: ansökan skolplacering
Avtal gällande media: Vårdnadshavare samtycke media18
Godkännade vid transport:
Kontakt blankett: KONTAKTLISTA
Ledighetsansökan för elev: Ledighetsansökan
Rutiner klagomål: klagomalsrutiner
SOS blankett: SOS-blankett
Samtyckesblankett: samtycke
Uppsägning barnomsorg:  Uppsägning barnomsorg

Planer och övrigt 
Likabehandlingsplan: Likabehandlingsplan
Frånvarotrappan: FRÅNVAROTRAPPAN