Fritidshem

Vi som arbetar på fritids är i huvudsak Maria ”Mimmi” Lundbäck och Karin Spännare.

Vi har skickat hem jullovslapp. jullapp -20

Mail: karin.spannare@segerstanyaskola.se
Sms/ mobil: Karin Spännare 072-5294155 och Mimmi Lundbäck 072-5294151

Välkommen till fritids 20