Fritidshem

Vi som arbetar på fritids är Amanda Alm, Stina Frank, Karin Spännare och Marie Olsson. 

Vi har nya kontaktuppgifter from jan -21

Mail: karin.spannare@segerstaskola.se
Sms/ mobil: 072-457 47 33