Övrigt

Våra gemensamma regler

Våra gemensamma regler  Beslutade och tagna oktober 2019

Trygghet

  • Du gör allt för att alla ska känna sig trygga.
  • Du agerar direkt mot våld och alla former av kränkande behandling.

Respekt

  • Du behandlar andra så som du själva vill bli behandlad.
  • Du visar andra ömsesidig respekt, vuxna och barn/elever.
  • Du har ett trevligt uppträdande.
  • Du följer fattade beslut.

Ansvar

  • Du kommer i tid.
  • Du använder ett vårdat språk.
  • Du är rädd om vår arbetsmiljö och våra saker både ute och inne.

Glädje

  • Du jobbar för att alla ska känna glädje och lust att lära.