Information om stängda dagar

Planeringsdagar!

Den 10/1-22 kommer förskolan och fritidshemmet vara stängda för planering.

(Enligt§123-Bun 98 har förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg rätt att stänga verksamheten upp till 4 dagar per år för planering)

Kommentera