Information om stängda dagar

Planeringsdagar!

Förskola och Fritidshem håller stängt 2021:
Torsdag den 24/6
Måndag 9/8
Tisdag 10/8

(Enligt§123-Bun 98 har förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg rätt att stänga verksamheten upp till 4 dagar per år för planering)

Kommentera