Information om stängda dagar

Planeringsdagar!

Fritidshemmet håller stängt fredagen 14/8 2020.

(Enligt§123-Bun 98 har förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg rätt att stänga verksamheten upp till 4 dagar per år för planering)

Kommentera