Information om stängda dagar

Sommarstängt:
Fritids och Förskola håller stängt veckorna 28-31

Planeringsdagar.
Måndag 12/6 -23
Torsdag 10/8 -23
Fredag 11/8 -23

(Enligt§123-Bun 98 har förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg rätt att stänga verksamheten upp till 4 dagar per år för planering)

Kommentera